Branngardiner

Branngardiner

Branngardin A60 (EI60), A90 (EI90) og A120 (EI120).

Brannklassifiserte porter som tilfredsstiller kravene i NS 3919. Dørene er testet hos Sintef og godkjent NS.merket av Nemko Certification. Standard leveres portene grunnet med zinkfosfatprimer, men de kan lakkes i valgfri farge.

Bruksområder

– Brannklassifiserte porter til industri
– Brannklassifiserte porter til forretningsbygg
– Brannklassifiserte porter til skoler og hoteller
– Brannklassifiserte porter til postkontor og offentlige byggninger
– Brannklassifiserte porter til andre bygg hvor det stilles krav til brannsikring

Leveres uten terskel
Standard utstyr er magnetholder og radialbrems med trinnløs justering.
Som tilleggsutstyr kan leveres dørautomatikk og dictator portlukker.